Arbochecklists

Waarom Arbochecklists?

Wanneer één van onze opdrachtgevers niet beschikken over een specifiek (Arbo) document of een bedrijfseigen voorlichtingsmateriaal, dan heeft uitzendbureau HIFIX hieronder per branche een aantal checklists toegevoegd die u namens uw bedrijf kunt downloaden.

Informatie over de werkplek ofwel Arbodocument

Uitzendbureau HIFIX is verplicht vast te leggen welke informatie de uitzendkracht over de werkplek ontvangt. Het gaat hier om specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats, de risico's en bijbehorende beschermingsmaatregelen. Voor elke functie geldt natuurlijk een andere beschrijving. Denk hierbij aan:

  • Een opsomming van onveilige handelingen en situaties en informatie over hoe daarmee om te gaan en hoe deze te voorkomen;
  • Instructies over bediening en werking van bepaalde machines;
  • Uitleg over waar, wanneer en waarom welke persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gebruikt;
  • Advies over hoe te handelen bij brand en ongelukken;
  • Duidelijkheid over wie de direct leidinggevende is en bij wie de uitzendkracht terecht kan met vragen;
  • Welke verantwoordelijkheid uw bedrijf van de uitzendkracht verwacht als het gaat om veilig werken.

De inlener is wettelijk verplicht deze informatie aan uitzendbureau HIFIX te verstrekken. Uitzendbureau HIFIX heeft geen inhoudelijke bemoeienis hiermee, maar moet volgens de doorgeleidingsplicht informatie doorgeven aan de uitzendkracht voordat hij of zij bij de inlener aan de slag gaat.

Wanneer uw bedrijf niet beschikt over een arbodocument en uw bedrijf zou graag een uitzendkracht willen inlenen via uitzendbureau HIFIX, dan kunt u hieronder één van deze documenten downloaden en alvast retour sturen naar info@hifix.nl

Arbochecklist Administratief                    Arbochecklist Algemeen
Arbochecklist Bouw                                   Arbochecklist Goederenvervoer
Arbochecklist Metaal                                 Arbochecklist Personenvervoer
Arbochecklist Productie                            Arbochecklist Schoonmaak

Hifix BV gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.